නිෂ්පාදන

  • DAB6-100 Miniature Circuit Breaker

    DAB6-100 කුඩා පරිපථ කඩනය

    යෙදුම DAB6-100 යනු සියුම් පෙනුම, සැහැල්ලු බර, විශිෂ්ට සහ විශ්වසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය, ඉහළ බිඳීමේ ධාරිතාව, වේගයෙන් කැපීම සහ දුම්රිය මගින් සවි කිරීම වැනි අංගයන් ය. එහි වටපිටාව සහ කොම්-පොනෙන්ට්ස් දිගු කල් පවතින ඉහළ ගිනි නිවීමේ සහ කම්පන-ප්‍රතිරෝධක ප්ලාස්ටික් භාවිතා කරයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් සේවය කරන්නේ AC 50Hz, 230V, තනි ධ්‍රැවයේ පරිපථ, ධ්‍රැව දෙකක 400V හෝ අධි බර හෝ කෙටි පරිපථ වලින් ධ්‍රැව තුනක් හෝ හතරක් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන අතර, වර්‍තමාන ලෙස විදුලි බිඳවැටීම් සහ ලිග් ...