නිෂ්පාදන

  • DAB7N-40 Series DPN Miniature Circuit Breaker(MCB)

    DAB7N-40 ශ්‍රේණි DPN කුඩා පරිපථ කඩනය (MCB)

    DAB7N-40 ශ්‍රේණියේ කුඩා පරිපථ කඩනය 1P + N ද්විත්ව බිඳීමේ ලක්ෂ්‍යය භාවිතා කරයි, ධ්‍රැව දෙක පරිවරණය කර එකිනෙකාගෙන් හුදකලා වේ, සමමුහුර්ත ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ, N- ධ්‍රැවය සෑම විටම පළමු හා පසුව කැඩී යනු ඇත, එමඟින් විද්‍යුත් චාප බිඳීමේ ධාරිතාව සහතික කෙරේ ආරක්ෂිත ධ්‍රැවය, පාලිත පරිපථ සහ විදුලි උපකරණවල ආරක්ෂාව සහතික කරයි.