නිෂ්පාදන

  • DAM1L-250 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

    DAM1L-250 CBR ELCB පෘථිවි කාන්දුවීම් ආරක්ෂණ පරිපථ කඩනය

    DAM1L ශ්‍රේණියේ අවශේෂ ධාරාව (කාන්දු වීම) පරිපථ කඩනය (මෙතැන් සිට පරිපථ කඩනය ලෙස හැඳින්වේ) යනු අන්තර්ජාතික සම්මත සැලසුම් සහ උසස් නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමින් සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලද අවශේෂ ධාරා (කාන්දුවීම්) මාලාවකි.
    මෙම ශ්‍රේණියේ පරිපථ කඩනයන්හි ශ්‍රේණිගත පරිවාරක වෝල්ටීයතාව 400V (Inm 160A ට වඩා අඩු) සහ 690V (Inm 250A ට වඩා වැඩි) වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් ac 50Hz සඳහා භාවිතා වන අතර 10A ~ 500A ධාරාවක් සහිත බල බෙදාහැරීමේ ජාලයක ශ්‍රේණිගත කර ඇත. සහ 380V / 400V ශ්‍රේණිගත කරන ලද වෝල්ටීයතාවයක්, එය විදුලි ශක්තිය බෙදා හැරීමට සහ රේඛා සහ බල උපකරණවල අධික බර හා කෙටි පරිපථය ආරක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.
    සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, එය කලාතුරකින් රේඛා මාරු කිරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැකිය.