නිෂ්පාදන

  • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

    DAF360 ශ්‍රේණි අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනයන්

    DAF360 ඉලෙක්ට්‍රොනික අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනය නවතම IEC61008-1 ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර මොඩියුලර් ස්විච සඳහා EN50022 ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වේ. “තොප්පි හැඩය” සමමිතික ව්‍යුහයන් සහිත සම්මත මාර්ගෝපදේශ රේල් පීලි පැටවීමට ඒවා භාවිතා කළ හැකිය.