නිෂ්පාදන

  • DAB7LN-40 series DPN Residual Current Operation Circuit Breaker(RCBO)

    DAB7LN-40 ශ්‍රේණියේ DPN අවශේෂ වත්මන් මෙහෙයුම් පරිපථ කඩනය (RCBO)

    DAB7LN -40 අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනයන් යනු ඉහළ බිඳීමේ ධාරිතාවයකින් (6kA) නිර්මාණය කර ඇති කුඩා උපාංග වන අතර ඒවා උදාසීන රේඛා විසන්ධි කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. පරිපථ කඩනයන් AC50H අඩු වෝල්ටීයතා විදුලි පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වන අතර 230V ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහ ශ්‍රේණිගත කර ඇත 40A ට නොඅඩු ධාරාවක්. මෙය විදුලි කම්පනයෙන් හා පරිපථ උපකරණවලින් අතිරික්ත හෝ කෙටි පරිපථ වලින් effectively ලදායී ලෙස ආරක්ෂා කරයි. විදුලි උපකරණවල පරිවාරක හානිවලින් සිදුවන භූගත ධාරා හේතුවෙන් ගිනි අනතුරු වළක්වා ගැනීමට මෙම පරිපථ කඩනයන් ද සුදුසු ය.