නිෂ්පාදන

  • Thermal Adjustable Type MCCB

    තාප ගැලපුම් වර්ගය MCCB

    DAM1 ශ්‍රේණියේ වෙනස් කළ හැකි අච්චු සහිත පරිපථ කඩනයන් ලෝක මට්ටමේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිර්මාණය කර ඇත. සියලුම යෙදුම් සඳහා අධි බර සහ කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න. පුළුල් කලාපයක් හරහා වෙනස් කළ හැකි තාප මූලද්‍රව්‍ය, ඕනෑම බෙදාහැරීමේ යෙදුමකට මෙම MCCB වඩාත් සුදුසු වේ. වාසි 16 16A සිට 1600A දක්වා රාමු ප්‍රමාණ 6 කින් ධ්‍රැව තුනකින් සහ ධ්‍රැව හතරකින් මාරුවීම. • සංයුක්ත මානයන් j සකස් කළ හැකි තාප සැකසුම (70-100%) දී. Trip ට්‍රිප් බොත්තම් ප්‍රතිපාදන වෙත තල්ලු කරන්න. • වෙන්වීම ...